Ruh Sağlığı Yasası Kanun Teklifi Klinik Psikolog Tanımı Açıklaması ve Ortak Çözüme Davet

Kategoriler DUYURU

Son dönemde Ruh Sağlığı Yasası Kanun Teklifiyle ilgili olarak başlayan “klinik psikolog” tartışması nedeniyle derneğimizin Savunuculuk Biriminin konuya yönelik açıklaması aşağıda yer almaktadır.
Bildiğimiz üzere Ruh Sağlığı Yasası Kanun Teklifi Sayın MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Deniz Depboylu öncülüğünde TBMM’ye sunulmuş ve erken seçim nedeniyle meclis çalışmaları durduğundan kanun teklifi kadük olmuştur. Kanun teklifi toplantıya katılan derneklerin görüşleri alınmadan bazı değişiklikler yapılarak yeni dönemde MHP Grup Başkan Vekili Sayın Erkan AKÇAY tarafından TBMM’ye sunulmuştur.
Klinik Psikolog tanımı ilk olarak 2011 yılında 6225 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 9. Maddesinde yer almıştır. O dönemde bu tanımla ilgili yapılan düzenlemenin hukuki olmadığına, Danıştay kararlarına rağmen PDR ve diğer alan mezunlarına “Psikolog” unvanının verildiğine dair açıklamayı, şu anda Kanun Teklifini tekrar gündeme getiren Sayın Erkan AKÇAY üzerine basarak dile getirmiştir. Sayın Akçay’ın konuşmasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

Yine aynı dönemde Psikologlar, hem yasal düzenleme karşı hem de kendilerini temsil etmediklerini düşündükleri meslek örgütlerine karşı eylem yapmış, psikoloji mezunu olmayan herkese klinik psikolog unvanı verilmesinin önünün açıldığını, psikolog ve psikolojik danışman mesleklerinin aynı mesleklermiş gibi kanunda yer almasına karşı çıktıklarını dile getirmişlerdir. Konuya dair haber bağlantısı aşağıda yer almaktadır:

https://www.memurlar.net/haber/193750/psikologlar-eylem-yapti.html

Ancak Psikologların ve MHP’nin itirazlarına rağmen kanun yasalaşmış, 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda klinik psikolog tanımı aynı şekilde yer almıştır. Bu kanunun sonucunda psikoloji ve özellikle klinik psikoloji alanı talana uğramış, uygulama ve süpervizyon gerektiren bir alanın yetkinliği, bazı özel üniversiteler aracılığıyla yüzlerce kişilik kontenjanlar açılarak alanla hiç ilgili olmayan kişilere dahi para karşılığında verilmiştir.
Herkes İçin Ruh Sağlığı Derneği olarak, Kanun Teklifinin sınırlı temsiliyet ve kısa zamanda yapıldığını, yasanın genelinin oldukça iyi hazırlandığını ancak bazı temel eksikliklerin geriye dönülemez sonuçlar doğuracağını defalarca dile getirdik. Klinik psikolog tanımı da bunlardan birisidir. 2011’de yapılan hukuksuz düzenleme Yeni Ruh Sağlığı yasasına da taşınmak istenmektedir.
Herkes İçin Ruh Sağlığı Derneği olarak dileğimiz 2011’de torba yasa ile yapılan yanlışlığın yeni bir yasa ile tekrar edilmemesidir. Bu nedenle Sayın milletvekillerimizden beklentimiz 6225 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 9. Maddesinde yer alan Ek Madde 13’ün a bendinin iptal edilmesi ve Ruh Sağlığı Yasasının yeniden gözden geçirilmesidir.
Dernek olarak bu süreçte elimizden geleni yapmak için hazır olduğumuzu ve ortak bir çözüme ulaşmak için Ruh Sağlığı alanında çalışan tüm dernekleri işbirliğine davet ettiğimizi bildirmek isteriz.

Herkes İçin Ruh Sağlığı Derneği

Savunuculuk Birimi

This site is using SEO Baclinks plugin created by Locco.Ro