“Research roundup: Burnout İn Mental Health Providers (Araştırma Derlemesi: Ruh Sağlığı Çalışanlarında Tükenmişlik)

Kategoriler DUYURU

AMERİKAN PSİKOLOJİ BİRLİĞİ’nin geçtiğimiz ay yayınlamış olduğu “Research roundup: Burnout İn Mental Health Providers
(Araştırma Derlemesi: Ruh Sağlığı Çalışanlarında Tükenmişlik) Makalesi’ni sizler için çevirdik..

Makale kapsamındaki araştırmalar, ruh sağlığı çalışanlarındaki tükenmişliğin yordayıcılarını ve ilişkili olduğu durumları incelemektedir. İlk çalışmada, Veteran Affairs(VA) sağlık kuruluşlarında, Travma Sonrası Stres Bozukluğu üzerinde çalışan ruh sağlığı çalışanlarının tükenmişlik düzeyi araştırılmıştır. İkinci araştırma cinsel azınlıkta(LGBTİ+) yer alan ruh sağlığı çalışanlarında tükenmişlik ile ilişkili durumlar incelenmiş, üçüncü araştırmada kişiliğin tükenmişlik üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Son olarak, dördüncü araştırmada ise, tükenmişliği önleyebilecek faktörler incelenmektedir.

Psikologlar uygulamada neyin yararlı olabileceğini görebilmeleri için araştırma özetlerini gözden geçirmenin yanında, yapılmış başka çalışmaları daha kapsamlı ve ayrıntılı incelemelidirler. Tükenmişlik ve öz bakım konusunda kaynak arayan psikologlar Profesyonel İlişkiler Kurulu Meslektaş Yardımı Danışma Komitesine başvurmalıdır. Kaynaklar profesyonel sağlık ve öz bakım ipuçları hakkında bilgileri içermektedir.

Makalenin tam PDF hali içine aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Ruh Sağlığı Çalışanlarında Tükenmişlik

This site is using SEO Baclinks plugin created by Locco.Ro