KORUYUCU RUH SAĞLIĞI PROJESİ

Kategoriler DUYURU

Ruhsal bozukluklar, toplumun bütününü ilgilendiren bir toplum sağlığı sorunudur. Ruhsal bozuklukların henüz ortaya
çıkmadan önlenmesi, risk etkenlerinin ortadan kaldırılması ya da bu etkenlerle karşılaşılmasını engelleyecek koruyucu ve önleyici çalışmaları destekleyen bir yaklaşımın yaygınlaştırılması toplumun en önemli ihtiyaçları arasındadır.
Dünya sağlık örgütü 2001 yılı verilerine Göre Etiyopya, Finlandiya, Almanya, Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri ve Zimbabwe’de gelir düzeyi düşük olan bireylerde yüksek gelir düzeyine sahip olanlara göre 1,5-2 kat daha fazla
depresyon gözlenmektedir. Brezilya’da okur-yazarlık, eğitim, meslek, gelir durumu, yaşanılan evin koşulları gibi yaşam standartlarını belirleyen parametrelerle sık ruhsal bozukluklar arasındaki ilişki araştırıldığında; hem eğitim düzeyinin düşüklüğü hem de gelir düzeyinin düşüklüğü 2,5’er kat ruhsal bozukluk sıklığını artırdığı görülmüştür. İlker Belek tarafından ülkemizde yapılan ve 2000 yılında yayımlanan bir araştırmada ise, ruhsal sıkıntının sosyal sınıf, eğitim, gelir ve yaşanılan bölgenin gelişmişlik düzeyi ile ters ilişkili olduğu bulunmuştur. Bu çalışmalara benzer çalışmalar çok sayıda çalışma literatürde mevcuttur. Bu sebeple koruyucu ruh sağlığı çalışmaları büyük bir öneme sahiptir.
Ruhsal bozukluklar toplumda oldukça sık görülmekte ve tedavi edilmezlerse bireysel, toplumsal ve maddi kayba
neden olmaktadırlar. Ruhsal bozuklukların sıklığı ve yaygınlığı giderek artmakta ve toplumun her kesimini etkilemektedir.
Ruhsal bozuklukların hastayı, aileyi, sağlık sistemini ve genel anlamda toplumu ekonomik ve psikososyal açıdan önemli ölçüde etkilediği görülmektedir. Dolayısıyla birey ve ailenin yaşam kalitesini düşürmektedir. Bu olumsuz durumun değiştirilmesine katkıda bulunmak için hazırlanan Koruyucu Ruh Sağlığı Projesi İçişleri Bakanlığı Dernek Daire Başkanlığı 2018 yılı hibe programı desteği ile Herkes İçin Ruh Sağlığı Derneği tarafından hayata geçirilmiştir.
Projenin hedefleri şöyledir:
– Koruyucu ruh sağlığına katkıda bulunmak
– Tedaviye başvurmaktan çekinen kişileri uygun ruhsal tedaviye yönlendirmek
– İzmir’in dezavantajlı 10 mahallesinde ruh sağlığı bilgilendirme seminerleri ve eğitimleri düzenlemek
– Ruh sağlığı ve hastalıklarından korunma konusunda bilinç kazandırmak
– 10 mahallede çocuklar için sanat terapisi atölyeleri geliştirmek
– Görünürlük çalışmaları ile ruh sağlığı ve hastalıkları konusunda bilinç uyandırmak
– Koruyucu ruh sağlığı ve sosyal dışlanma konusunda sivil toplum ve kamuyu içeren bir çalıştay düzenlemek
– Eğitimcinin eğitimi ile derneğin koruyucu ruh sağlığı alanında sürdürülebilir ekibini oluşturmak
Projede 4 ana faaliyet bulunmaktadır:
1. İzmir ilinde 10 dezavantajlı mahallede Koruyucu gönüllü Ruh Sağlığı konusunda bilinç arttırmak için
yapılacak seminerleri gerçekleştirecek ruh sağlığı uzmanlarından bir ekip oluşturmak, eğitimci ekip için
“3 Günlük Koruyucu Ruh Sağlığı Eğitimci Eğitimi” gerçekleştirmek.
2. Gönüllü Ruh Sağlığı Uzmanları tarafından 10 dezavantajlı mahallede ayda iki kez Koruyucu Ruh Sağlığı
Bilgilendirme Seminerleri düzenlemek.
3. Seminerlerle paralel olarak çocuklara yönelik dışavurumcu sanat terapisi etkinlikleri düzenlemek.
4. Ruhsal bozuklukları olan kişilerin sosyal olarak damgalanmasının ve sosyal dışlanmasının tartışıldığı kamu ve
sivil toplumu kapsayan geniş kapsamlı bir Çalıştay düzenlemek

PROJE ADI: KORUYUCU RUH SAĞLIĞI PROJESİ
PROJE BAŞVURU SAHİBİ: HERKES İÇİN RUH SAĞLIĞI DERNEĞİ(RUSAG)
PROJE ORTAĞI: SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ
HİBE KURULUŞU: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DERNEKLER DAİRE BAŞKANLIĞI
PROJE UYGULAMA TAKVİMİ: 01.07.2018-01.07.2019

This site is using SEO Baclinks plugin created by Locco.Ro