Bilindiği üzere Ruh Sağlığı Yasa Taslağı Türkiye Psikiyatri Derneği ,Türk Psikologlar Derneği, Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği, Çocuk ve Gençlik Psikiyatrisi Derneği, Psikiyatri Hemşireleri Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Derneği ile Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi Derneği’nin katılımıyla TBMM’de yapılan çalışmalar sonucunda tamamlanmıştır. Yasa taslağı üyelerinden görüş almak amacıyla çalışmada yer alan dernekler tarafından askıya çıkarılmıştır. Yasa taslağı yayınlanır yayınlanmaz Herkes İçin Ruh Sağlığı Derneği (RUSAG) toplantı çağrısında bulunmuş, Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi, Türk PDR Derneği İzmir Şubesi, Sosyal…“Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı Değerlendirme Raporu” yazısını okumaya devam et

Kronik hastalıklar; vücudun herhangi bir parçasında var olan, uzun süreli devam eden, kimi zaman hayat boyu düzelmeyen ve tedavi imkânları daha sınırlı kabul edilen hastalık türüdür. Belli başlı kronik çocuk hastalıkları arasında ise kalp sorunları, ortopedik rahatsızlıklar, kanser, hemofili, böbrek yetmezliği ve astım gibi hastalıklar yer almaktadır. Kronik hastalıkların etki düzeyi çocukların yaşına, çevresine, hastalığın tipine göre farklılık göstermekte ve belirli bir düzeyde hayatlarını etkilemektedir. Bu proje kronik hastalığı olan çocukların ailelerinin ve çocukların hastalıkla mücadele döneminde yaşayabilecekleri psikolojik zorlanmaların azaltılması ve ailelerin başa çıkma…“ELİM SENDE” yazısını okumaya devam et