2. Ruh Sağlığı Kültür Değişimi Küresel Zirvesi; düşüncelerimizi, duygusal iyilik halimizi ve ruh sağlığımızı etkileyen kültürel önyargıların nasıl ortadan kaldırılabileceği üzerine odaklanmak için düşünce liderlerini, hükümet yetkililerini, paydaşları, politika yapıcılarını ve değişim elçilerini bir araya getirecektir. Mayıs 2017’de Los Angeles, Kaliforniya’da düzenlenen Ruh Sağlığı Kültür Değişimi’ne ilişkin 1. Küresel Zirve’nin muazzam başarısının ardından, 2. Küresel Zirve, uluslararası ortaklarla işbirliği içinde Ekim 2018’de Londra’da gerçekleştirilecektir. Derneğimizin de davet edildiği bu 2. Ruh Sağlığı Kültür Değişimi Küresel Zirvesi’nde, Dernek Başkanımız Nevin KÜÇÜK “Cultures within a Broader Culture…“2. RUH SAĞLIĞI KÜLTÜR DEĞİŞİMİ ZİRVESİ/LONDRA(GLOBAL SUMMIT ON MENTAL HEALTH CULTURE CHANGE/LONDON)” yazısını okumaya devam et

Son dönemde Ruh Sağlığı Yasası Kanun Teklifiyle ilgili olarak başlayan “klinik psikolog” tartışması nedeniyle derneğimizin Savunuculuk Biriminin konuya yönelik açıklaması aşağıda yer almaktadır. Bildiğimiz üzere Ruh Sağlığı Yasası Kanun Teklifi Sayın MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Deniz Depboylu öncülüğünde TBMM’ye sunulmuş ve erken seçim nedeniyle meclis çalışmaları durduğundan kanun teklifi kadük olmuştur. Kanun teklifi toplantıya katılan derneklerin görüşleri alınmadan bazı değişiklikler yapılarak yeni dönemde MHP Grup Başkan Vekili Sayın Erkan AKÇAY tarafından TBMM’ye sunulmuştur. Klinik Psikolog tanımı ilk olarak 2011 yılında 6225 Sayılı…“Ruh Sağlığı Yasası Kanun Teklifi Klinik Psikolog Tanımı Açıklaması ve Ortak Çözüme Davet” yazısını okumaya devam et

Ruhsal bozukluklar, toplumun bütününü ilgilendiren bir toplum sağlığı sorunudur. Ruhsal bozuklukların henüz ortaya çıkmadan önlenmesi, risk etkenlerinin ortadan kaldırılması ya da bu etkenlerle karşılaşılmasını engelleyecek koruyucu ve önleyici çalışmaları destekleyen bir yaklaşımın yaygınlaştırılması toplumun en önemli ihtiyaçları arasındadır. Dünya sağlık örgütü 2001 yılı verilerine Göre Etiyopya, Finlandiya, Almanya, Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri ve Zimbabwe’de gelir düzeyi düşük olan bireylerde yüksek gelir düzeyine sahip olanlara göre 1,5-2 kat daha fazla depresyon gözlenmektedir. Brezilya’da okur-yazarlık, eğitim, meslek, gelir durumu, yaşanılan evin koşulları gibi yaşam standartlarını belirleyen parametrelerle…“KORUYUCU RUH SAĞLIĞI PROJESİ” yazısını okumaya devam et

Herkes İçin Ruh Sağlığı Derneği’nin ilk uluslararası konferansı Amerikan Psikoloji Derneği 2017 yılı Başkanı Dr. Antoino E. Puente’nin konuşmacı olarak katılımıyla 5 Mayıs 2018 Tarihinde saat 11:00-13:00 arasında Yaşar Üniversitesi Konferans Salonu’nda yapılacaktır. Konferans kapsamında, « Sosyal, Kültürel ve Tarihsel Bir Yapı Olarak Nöropsikoloji » ve « Psikoloji Biliminin Durumu, Sorunları ve Tanıtımı » olmak üzere 2 oturum düzenlenecektir. EGE ÜNIVERSITESI VE YASAR ÜNIVERSITESI katkılarıyla gerçekleştirilecek bu konferansa katılım ücretsiz olmak ile birlikte kontenjan 250 kişiyle sınırlıdır . Kayıt için katılım formunun doldurulması zorunludur. Konferans dili İngilizce olup, Türkçe…“Dr. Antonio E. Puente Konferans” yazısını okumaya devam et

AMERİKAN PSİKOLOJİ BİRLİĞİ’nin geçtiğimiz ay yayınlamış olduğu “Research roundup: Burnout İn Mental Health Providers (Araştırma Derlemesi: Ruh Sağlığı Çalışanlarında Tükenmişlik) Makalesi’ni sizler için çevirdik.. Makale kapsamındaki araştırmalar, ruh sağlığı çalışanlarındaki tükenmişliğin yordayıcılarını ve ilişkili olduğu durumları incelemektedir. İlk çalışmada, Veteran Affairs(VA) sağlık kuruluşlarında, Travma Sonrası Stres Bozukluğu üzerinde çalışan ruh sağlığı çalışanlarının tükenmişlik düzeyi araştırılmıştır. İkinci araştırma cinsel azınlıkta(LGBTİ+) yer alan ruh sağlığı çalışanlarında tükenmişlik ile ilişkili durumlar incelenmiş, üçüncü araştırmada kişiliğin tükenmişlik üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Son olarak, dördüncü araştırmada ise, tükenmişliği önleyebilecek faktörler incelenmektedir….““Research roundup: Burnout İn Mental Health Providers (Araştırma Derlemesi: Ruh Sağlığı Çalışanlarında Tükenmişlik)” yazısını okumaya devam et

Herkes için Ruh Sağlığı Derneği(RUSAG) olarak 25.08.2017 ile 01.02.2018 tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri özetleyen raporumuzun PDF haline aşağıdan ulaşabilirsiniz. RUSAG faaliyet raporu Derneğimizin politikalarına buradan ulaşabilirsiniz: RUSAG Politikalar This site is using SEO Baclinks plugin created by Locco.Ro

HERKES İÇİN RUH SAĞLIĞI DERNEĞİ 1. OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI Herkes için Ruh Sağlığı Derneğinin 1. Olağan Genel Kurulu 06 Şubat 2018 Salı günü saat 18:00’da çoğunluklu olarak aşağıdaki gündemle, Anadolu Cad. Adalet Mah.No:41 Kat:9 No:26 Megapol Tower/Bayraklı/İzmir adresinde gerçekleşecektir. Belirtilen gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde , ikinci toplantı 15 Şubat 2018 tarihinde aynı gündemle, aynı yerde ve aynı saatte nisapsız olarak yapılacaktır. Tüm üyelerimizin katılımını bekliyor saygılarımızı sunuyoruz. GÜNDEM: 1.Yoklama ve Açılış 2.Divan Başkanlığı Seçimi 3.Yönetim Kurulu Başkanının Konuşması 4.Dernel Organlarının Seçimi 5.Dilek,Temenniler,Kapanış Herkes İçin…“HERKES İÇİN RUH SAĞLIĞI DERNEĞİ 1. OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI” yazısını okumaya devam et

HERKES İÇİN RUH SAĞLIĞI DERNEĞİ (RUSAG) olarak kronik hastalığı olan çocuklara, ailelerine,sağlık çalışanlarına ve bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarına destek olmak için yola çıktık. Dünya genelinde çocuk polikliniklerine başvuran çocukların %15-50si kronik hastalığa sahip! Türkiye’de ise çocuklar içinde kronik hastalığa sahip çocukların genel oranı bilinmemekle birlikte yaklaşık %5-9 oranında değişen oranlarda çeşitli kronik hastalıklar görülmekte. Ancak ailelerin bu hastalıkların ne olduğu, bu hastalıklarla nasıl başa çıkabilecekleri hakkında bilgileri yetersiz. Ayrıca bu alanda çalışan birçok sağlık çalışanı psikolojik olarak yıpranmış durumda ve psikolojik desteğe ihtiyaçları…“El Ele Vermemiz Gereken Bir Konu Var” yazısını okumaya devam et

Kronik hastalıklar; vücudun herhangi bir parçasında var olan, uzun süreli devam eden, kimi zaman hayat boyu düzelmeyen ve tedavi imkânları daha sınırlı kabul edilen hastalık türüdür. Belli başlı kronik çocuk hastalıkları arasında ise kalp sorunları, ortopedik rahatsızlıklar, kanser, hemofili, böbrek yetmezliği ve astım gibi hastalıklar yer almaktadır. Kronik hastalıkların etki düzeyi çocukların yaşına, çevresine, hastalığın tipine göre farklılık göstermekte ve belirli bir düzeyde hayatlarını etkilemektedir. Bu proje kronik hastalığı olan çocukların ailelerinin ve çocukların hastalıkla mücadele döneminde yaşayabilecekleri psikolojik zorlanmaların azaltılması ve ailelerin başa çıkma…“ELİM SENDE” yazısını okumaya devam et